Drogi Przedsiębiorco – właścicielu firmy transportowej. Pamiętaj, że obowiązek RODO dotyczy również Ciebie, ponieważ nie zostaliście wyłączeni spod nowych regulacji prawnych. W branży transportowej oprócz przetwarzania danych osobowych pracowników, często dostępne są również tzw. dane o lokalizacji (wskazane w RODO), które są identyfikatorem, dzięki któremu można rozpoznać daną osobę fizyczną. Firmy transportowe posiadają obecnie lokalizatory w swoich pojazdach, więc zawsze muszą spełniać obowiązek informacyjny wobec swoich kierowców.

Pamiętajcie, że Wasi kierowcy muszą zostać powiadomieni m.in. o okresie przetwarzania danych osobowych, ewentualnym fakcie profilowania i tego konsekwencjach, czyli np. podać dane kontaktowe Inspektorowi Ochrony Danych. Dane te muszą być zrozumiałe i łatwo dostępne.

Jeśli nie jesteście pewni, czy Wasza firma transportowa podlega pod RODO, warto przejrzeć poniższe przypadki:

  • Przewoźnik – przekazuje do nadawcy bądź spedycji imię, nazwisko, numer dokumentu tożsamości oraz numer telefonu kierowcy, aby później zweryfikować jego dane przy załadunku bądź dla bezpośredniego kontaktu,
  • Przewoźnik – przekazuje do swoich kadr wszystkie dane kierowcy otrzymane w toku zatrudnienia, aby móc naliczyć jego wynagrodzenie, składki, podatki lub inne uprawnienia pracownicze,
  • Spedycja – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem kierowców oraz ich numerami dokumentów tożsamości w celu zgłoszenia do nadawcy i późniejszego ich rozpoznania w momencie załadunku,
  • Spedycja – posługiwanie się danymi kierowców poprzez przesyłanie ich do Zleceniodawcy, aby zidentyfikować osobę do wydania ładunku,
  • Przewoźnik – kiedy można powiązać dane imienne z danymi fizycznymi (wzrost, rozmiar buta) w celu wyposażenia w obuwie i ubranie robocze. To też są dane wrażliwe!

Dlatego praktycznie każda firma transportowa ma obowiązek stosować przepisy RODO.

/0 Komentarze/Autor

Czy Twoja firma jest przygotowana do składania JPK?

Obowiązujące od 1 stycznia 2018 przepisy nakładają na wszystkich przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT, obowiązek przekazywania do odpowiedniego Urzędu Skarbowego Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Plik ten zawiera ewidencję z ksiąg podatkowych, dane dotyczące zakupu i sprzedaży VAT i jest tworzony przy użyciu własnego systemu informatycznego, ale musi być zgodny ze wzorem narzuconym przez Ministra Finansów pod względem formy i układu. Comiesięczna wysyłka JPK dotyczy VAT-owców składających deklaracje miesięczne i kwartalne.

Czym grozi niewypełnienie obowiązków?

Jeżeli plik JPK_VAT nie zostanie złożony w terminie, może to zostać odebrane przez Urząd Skarbowy jako naruszenie obowiązków podatkowych i ukarać przedsiębiorcę karą grzywny. Zgodnie z przepisami, jeśli nie będzie złożona w terminie informacja podatkowa w formie ww. pliku, to kara grzywny może wynieść do 120 stawek dziennych! To może sięgać do nawet 3 199 680zł!

Warto tutaj wspomnieć, że nieprawidłowo przygotowany plik (zła forma), zawierający dane nieprawdziwe oraz niezłożony w terminie może zostać potraktowany jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe (kara nawet do 20 160 000zł!).

Potrzebujesz pomocy?

Każdy nasz klient nie musi być zmartwiony o przygotowywanie i wysyłanie pliku JPK_VAT. Jesteśmy z tego przeszkoleni i robimy to dla niego. Jeżeli masz problemy z tym podatkowym obowiązkiem ,zapraszamy do kontaktu.

Proszę również zapoznać się z nasza ikonografiką dotyczącą JPK:

http://www.rachunkowosc-libro.pl/jpk-infografika.html

/0 Komentarze/Autor

RODO jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. i dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych. Wprowadza ono zupełnie nowe, ujednolicone przepisy, które dotyczą ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Jak już niemal każdy wie, RODO zaczęło obowiązywać od 25 maja 2018r.

Wspomniane Rozporządzenie rozszerza dotychczas obowiązujące prawa osób fizycznych. Od teraz już w momencie zbierania danych osobowych, osoba fizyczna musi być w czytelny sposób poinformowana o celu, czasie oraz zakresie przetwarzania jej danych.

Osoba fizyczna musi wyrazić zgodę na przetwarzanie i nie może ona być domniemana (administrator danych musi wykazać jak i kiedy taką zgodę odebrał). Ponadto przysługuje prawo do zapomnienia, czyli można zwrócić się do administratora danych o ich usunięcie i musi on to wykonać. Nowością jest też prawo do wglądu w przechowywane dane (obecne jak i stare).

RODO wprowadza również system kar administracyjnych za nieodpowiednie przetwarzanie danych osobowych. Naruszenia te są obostrzone wysokimi grzywnami, nawet do 20mln euro (bądź 4 procent rocznego przychodu firmy jeżeli będzie to kwota wyższa).

/0 Komentarze/Autor

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Biuro Rachunkowe LIBRO

Polityka prywatności

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone – LIBRO

Polityka prywatności