RODO jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. i dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych. Wprowadza ono zupełnie nowe, ujednolicone przepisy, które dotyczą ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Jak już niemal każdy wie, RODO zaczęło obowiązywać od 25 maja 2018r.

Wspomniane Rozporządzenie rozszerza dotychczas obowiązujące prawa osób fizycznych. Od teraz już w momencie zbierania danych osobowych, osoba fizyczna musi być w czytelny sposób poinformowana o celu, czasie oraz zakresie przetwarzania jej danych.

Osoba fizyczna musi wyrazić zgodę na przetwarzanie i nie może ona być domniemana (administrator danych musi wykazać jak i kiedy taką zgodę odebrał). Ponadto przysługuje prawo do zapomnienia, czyli można zwrócić się do administratora danych o ich usunięcie i musi on to wykonać. Nowością jest też prawo do wglądu w przechowywane dane (obecne jak i stare).

RODO wprowadza również system kar administracyjnych za nieodpowiednie przetwarzanie danych osobowych. Naruszenia te są obostrzone wysokimi grzywnami, nawet do 20mln euro (bądź 4 procent rocznego przychodu firmy jeżeli będzie to kwota wyższa).

/0 Komentarze/Autor
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Biuro Rachunkowe LIBRO

Polityka prywatności

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone – LIBRO

Polityka prywatności