Faktoring

Nasze Biuro Rachunkowe Libro współpracuje z firmami partnerskimi, które oferują usługi faktoringu. Faktoring to bardzo szybko rozwijająca się oraz elastyczna usługa finansowa, która opłaca się głównie (ale nie tylko) firmom, których kontrahenci nieterminowo opłacają faktury. Dzięki oferowanym usługom faktoringu przedsiębiorstwa utrzymują płynność finansową oraz nie muszą brać kredytu.

Faktoring polega na tym, że firma partnerska wykonująca te usługi (faktor) nabywa wierzytelność, finansuje ją i nią zarządza, a faktorant, czyli przedsiębiorca otrzymuje za nią zapłatę. początkowo jest to ustalona w umowie zaliczka, a po uregulowaniu należności przez dłużnika – wypłacana jest pozostała kwota.

Partnerzy Libro zajmują się faktoringiem krajowym i zagranicznym oraz w zależności od umowy mogą przejąć ryzyko niewypłacalności dłużnika.

Jeśli się zastanawiasz nad usługą faktoringu, warto wymienić jego zalety:

  • znaczna poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa,
  • jest dostępny dla mniejszych firm, które nie mają zdolności kredytowej,
  • stały dopływ kapitału obrotowego,
  • bardzo szybki dostęp do środków finansowych,
  • możliwe przeniesienie ryzyka niewypłacalności dłużnika na Faktora,
  • możliwe przedłużenie terminu płatności za sprzedaż towarów i usług.

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Biuro Rachunkowe LIBRO

Polityka prywatności

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone – LIBRO

Polityka prywatności