Współpraca

Współpraca z naszym biurem rachunkowym Grudziądz

Jeżeli jesteście Państwo gotowi na podjęcie współpracy zapraszamy na wstępną rozmowę i podpisanie umowy. Standardowy formularz możemy przesłać na adres mailowy lub za pomocą poczty, abyście mogli Państwo wcześniej się z nim zapoznać i przygotować ewentualne pytania. Po podpisaniu umowy ustala się schemat współpracy , który będzie powtarzał się co miesiąc. LIBRO jest elastyczną firmą i stara się maksymalnie dostosować do Państwa potrzeb, jednakże należy pamiętać, by nasza współpraca przebiegała prawidłowo i solidnie wymagana jest od Państwa samodyscyplina co do pewnych czynności:


  • na kilka dni przed zakończeniem miesiąca ustalenie danych do listy płac
  • do 5-go każdego miesiąca dostarczenie do biura rachunkowego danych źródłowych, na podstawie których ustalamy wynik finansowy i płatności względem Urzędu Skarbowego
  • do 10-go każdego miesiąca płatność ZUS (w przypadku osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą)
  • do 15-go każdego miesiąca płatność ZUS (w przypadku firm zatrudniających pracowników)
  • do 20-go każdego miesiąca płatność podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego
  • do 25-go każdego miesiąca płatność podatku VAT


W przypadku osób spoza Grudziądza istnieje możliwość dosyłania dokumentów pocztą lub kurierem i ograniczenia kontaktu osobistego do minimum, co pozwala zaoszczędzić Państwa czas.