Oferta

Usługi księgowe:
 • księgi handlowe
 • księga przychodów i rozchodów
 • karta podatkowa
 • ryczałt
 • tworzenie planu kont
 • tworzenie polityki rachunkowości
 • ewidencja rejestrów dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT
 • sporządzanie rozliczeń rocznych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • kompleksowa obsługa w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

Usługi rozliczania płac:
 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie kartotek wynagrodzenia pracowniczego
 • rozliczanie podatku dochodowego od pracowników PIT-4
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie raportów/sprawozdań PFRON

Ponadto:
 • sporządzanie dokumentów oraz formularzy rejestracyjnych do KRS
 • doradztwo podatkowe
 • obsługa prawna
 • obsługa BHP

Bezpłatna pomoc w rejestracji i likwidacji działalności gospodarczej oraz pomoc w reprezentacji przed Urzędem skarbowym i ZUS.