Oferta

Usługi księgowe:
 • księgi handlowe
 • księga przychodów i rozchodów
 • karta podatkowa
 • ryczałt
 • tworzenie planu kont
 • tworzenie polityki rachunkowości
 • ewidencja rejestrów dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT
 • sporządzanie rozliczeń rocznych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych


Usługi rozliczania płac:
 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie kartotek wynagrodzenia pracowniczego
 • rozliczanie podatku dochodowego od pracowników PIT-4
 • sporządzanie deklaracji ZUS

Bezpłatna pomoc w rejestracji i likwidacji działalności gospodarczej oraz pomoc w reprezentacji przed Urzędem skarbowym i ZUS.